×

Lier & Valstop 40 meter

Digitale lier met valstopapparaat: kan zowel voor het uitvoeren van werkzaamheden als voor het redden van personen worden toegepast. Wanneer de set wordt ingezet voor het uitvoeren van ‘normaal werk’ dan kan deze eventueel ook dienen voor het uitvoeren van een redding. Let wel: in bepaalde gevallen dient op basis van het beredderingsplan de Rollgliss R350 alsnog stand by te worden gehouden. Ga dus voorafgaand aan de werkzaamheden steeds na of op basis van werkvergunning / JSA (KRA) / beredderingsplan de toepassing van de digitale lier is toegestaan en of de Rollgliss alsnog vereist is.

Add to offer
Extra information
Categorie Safety equipment
Type Horizontal passenger transport (working sets)
Available for Selling & Hiring

Also interesting for you

EMERGENCIES - 24/7